Du anmäler dig som vanligt via antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt rangordnas du efter den dag anmälan kom in. Mer information om sen anmälan till utbildningar vid Stockholms universitet.

Alla institutionens utbildningar som öppnar för sen anmälan den 14 december.