Du anmäler dig som vanligt via antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt rangordnas du efter den dag anmälan kom in. Mer information om sen anmälan till utbildningar vid Stockholms universitet.

Utbildningar som öppnar för sen anmälan vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen