Magisterpromotion i Aula Magna
Foto: Niklas Björling

Magisterpromotionen vid Stockholms universitet har ägt rum sedan år 1997. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Kommande ceremonier

Magisterpromotion äger rum två gånger om året:

  • fredag 24 maj 2019 (sista datum för examensansökan är 11 februari 2019)
  • fredag 15 november 2019 (sista datum för examensansökan är 15 juli 2019)

Inbjudan skickas till dig som tagit ut din examen

Inbjudningskort för magisterpromotionerna skickas till dig som har tagit ut en examen på avancerad nivå (magisterexamen eller masterexamen) under en viss tidsperiod. Du måste alltså aktivt ansöka om examen i tid för att få en inbjudan.

Detaljerad information inför magisterpromotion vid Stockholms universitet

Cermonin direktsänds

Ceremonin direktsänds på su.se/play.

På su.se/play har du också möjlighet att se tidigare filmade cermonier.