Välkommen att studera hos oss på BUV!

Prefekt Mats Börjeson hälsar dig välkommen till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) och berättar lite om vad du bör tänka på när du är ny student vid universitetet.

 

För att aktivera textning av filmen tryck på play och gå sedan till menyraden och tryck på "pratbubblan" till höger, välj "svenska".

Välkommen till förskollärarprogrammet!

Varmt välkommen att börja läsa till förskollärare hos oss på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Vi är landets största förskollärarutbildning och är en utbildning med hög kvalitet enligt Universitetskanslerämbetets (UKÄ) senaste granskning av lärarutbildningarna i Sverige.

En akademisk professionsutbildning

Det här är en utbildning som både är akademisk och professionsinriktad. Under utbildningen kommer du att möta våra forskare och lärarutbildare som undervisar på programmet. Du kommer även under din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) att vara ute på en förskola där du möter verksamheten och barnen. Med stöd av handledare får du då lära och öva viktiga delar inom förskolläraryrket. Efter 3,5 års utbildning kommer du ha fått många nya kunskaper och färdigheter som gör dig redo att börja arbeta som förskollärare.

Om utbildningen

Programansvarig, Bodil Halvars, hälsar dig välkommen och berättar om innehållet och upplägget i programmet som startar måndag den 18 januari.

 

För att aktivera textning av filmen tryck på play och gå sedan till menyraden och tryck på "pratbubblan" till höger, välj "svenska".

Se alla kurser som ingår i programmet

På programsidorna hittar din studiegång och där ser du vilken termin och i vilken följd kurserna ges inom programmet. Du hittar även länk till respektive kurssida med information om schema, kursplan, kursbeskrivning och kontaktpersoner.

Förskollärarprogrammets programsida

Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning

Se även Bildschema över terminerna i Förskollärarprogrammet (64 Kb)

Hitta viktig information i lärplattformen Athena

Brian Davies är utbildningsdministratör för förskollärarprogrammet, i filmen visar och berättar han hur du hittar viktig information om kursen i lärplattformen Athena (mer info om hur du loggar finns i länkarna under filmen).

 

För att aktivera textning av filmen tryck på play och gå sedan till menyraden och tryck på "pratbubblan" till höger, välj "svenska".

Under den första delen av vårterminen kommer undervisningen ske helt webbaserat. Du kan förbereda dig genom att i god tid bekanta dig med lärplattformen Athena och ladda ner E-mötesverktyget Zoom.

Hur du kommer igång med Athena och Zoom

Råd och tips för dig som studerar hemifrån

Förbered dig inför din första VFU

Du kommer ha din första kurs inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under första terminen på utbildningen. Under din VFU-kurs är du ute på en förskola och både övar teoretisk kunskap och lär dig yrkesrollen med stöd av en handledare.

Inför din första VFU-kurs måste du lämna ett utdrag ur polisen belastningsregister. Läs mer om hur du begär utdrag och om annat du behöver veta och tänka på inför, under och efter din VFU.

Allt du behöver veta inför, under och efter din VFU

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Vid frågor om registrering och Athena

Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärarplattformarna Athena kontakta utbildningadministratören:

Termin 1: Brian Davies

Studentexpedition

Den 15 januari kan du också ställa frågor till studentexpeditionen via E-mötesverktyget Zoom mellan kl. 10.00-12.00.

Länk till Zoom-rummet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68903215412

Studievägledning

Du är välkommen att kontakta studie- och karriärvägledare för förskollärarprogrammet, Maria Forssell, om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering.

Telefon: 08-1207 63 47
E-post: studentexpedition@buv.su.se

Den 15 januari kan du också ställa frågor till Maria via E-mötesverktyget Zoom mellan kl. 10.00-10.30.

Länk till Zoom-rummet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61755967527

BUV är din programansvariga institution

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har ansvar för helheten i din utbildning. Som programansvarig institution ansvarar BUV bland annat för:

  • programmets innehåll och upplägg (utbildningsplan)
  • din examen
  • samordna dina eventuella behov av stöd
  • studie- och karriärvägledning 

Som förskollärarstudent kommer du även läsa kurser vid andra institutioner. Det är alltid institutionen som ger kursen som du vänder dig till om du har frågor eller synpunkter gällande den specifika kursen du läser.

Hitta till oss

Vägbeskrivning och karta till Barn- och ungdomsvetenskapliga instiutionen

Karta över campus Frescati och alla lärarutbildningsinstitutioner

Vad med och påverka - gå med i BUVs studentråd

BUVs studentråd

BUV:s studentråd är en del av Studentkåren och är till för alla studenter som studerar på institutionens kurser och program.

Studentrådet på en institution arbetar med studiebevakning men också studenträttigheter, jämlikhet, studiemiljö, arbetslivsanknytning i utbildningen och studiesociala aktivititer.

Läs mer om BUVs studentråd och studentinflytande

Studentkåren vid Stockholms universitet (SUS)

Träffa andra lärarstudenter

Via kårföreningen Föreningen Lärarstudenterna får du möjligheten att träffa andra lärarstudenter, både inom ditt eget och andra lärarprogram.
Föreningen arrangerar bland annat en introvecka för alla nya studenter på vårterminen. Som medlem får du även tillgång till spelkvällar, föreläsningar, pluggstuga, träningstillfällen och Tisdagspub på Café Bojan hela terminen.

Föreningen Lärarstudenterna (LäS)
Lärarstudenternas klubbmästeri

Lärarstudenternas välkomstvecka vårterminen 2021

Alumnverksamhet för studenter på BUV

Vad är en alumn och vad kan institutionens alumnverksamhet erbjuda dig? I den här filmen får du höra institutionens alumnansvariga, Gudrun Hellström och Annika Flick, besvara de frågorna.

 

För att aktivera textning av filmen tryck på play och gå sedan till menyraden och tryck på "pratbubblan" till höger, välj "svenska".

Läs mer om BUVs Alumnverksamhet

Universitetets välkomstaktiviteter för nya studenter

Den 15 januari är det Stockholms universitet digitala Välkomstdag för alla nya studenter. Välkomstdagen bjuder på praktisk information och värdefulla tips inför din studietid. Evenemanget inleds med ett seminarieprogram kl. 12–ca 12.50.

Se Välkomstdagens seminarieprogram och andra välkomstaktiviteter

Nyttig information för dig som är ny lärarstudent

Studie- och språkverkstaden

Mediaverkstan - digitalt stöd för lärarstudenter

Livet som student

Studera med funktionsnedsättning