Välkommen att studera hos oss på BUV!

Prefekt Mats Börjeson hälsar dig välkommen till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) och berättar lite om vad du bör tänka på när du är ny student vid universitetet.

 

Aktivera textning av filmen genom att tryck på play och gå sedan till pratbubblan i menyraden och välj "svenska".

Om utbildningen

Programansvarig, Anna-Lena Ljusberg, hälsar dig välkommen och berättar om innehållet och upplägget i programmet och den första kursen, som startar måndag den 31 augusti.

 

Aktivera textning av filmen genom att tryck på play och gå sedan till pratbubblan i menyraden och välj "svenska".

Alla kurser i programmet

I studiegången ser du vilken termin och i vilken följd kurserna ges inom programmet. Du hittar även länk till respektive kurssida med mer information om respektive kurs.

Studiegång med kurssidor för grundlärarprogrammet - fritidshem

 

Hitta viktig information i lärplattformen Athena

Brian Davies är kursadministratör, här visar han och berättar om hur du hittar viktig information om kursen i lärplattformen Athena. (Hur du får tillgång till Athena och ditt universitetskonto beskrivs genom länkarna under filmen).

 

Aktivera textning av filmen genom att tryck på play och gå sedan till pratbubblan i menyraden och välj "svenska".

Se guide för hur du installera mobilappen itslearning för iOS och Android

Om du vill ha mer information om hur Athena fungerar se videoguide hur du kommer igång med lärplattformen Athena, via Serviceportalen

 

Undervisning via Zoom

Under den första delen av höstterminen kommer undervisningen nästan helt ske digitalt via lärplattform och Zoom. Därför är det bra att du bekantar dig med hur Zoom fungerar.

Läs mer om hur du kommer igång med e-möten på Zoom via Serviceportalen

 

Studievägledning för grundlärarprogrammet - fritidshem

Du är välkommen att kontakta studie- och karriärvägledare för förskollärarprogrammet, Pia Engberg, om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering.

Telefon: 08-1207 6203
E-post: studentexpedition@buv.su.se

 

Studentexpeditionen

Det går även bra att kontakta studentexpeditionen via mejl eller telefon.

 

Förbered dig inför din VFU

Du kommer ha din första kurs inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under första terminen på utbildningen. Under din VFU-kurs är du ute på ett fritidshem och både övar teoretisk kunskap och lär dig yrkesrollen med stöd av en handledare.

Inför din första VFU-kurs måste du lämna ett utdrag ur polisen belastningsregister. Läs mer om hur du begär utdrag och om annat du behöver veta och tänka på inför, under och efter din VFU.

Information om VFU för lärarstudenter

 

BUV är din programansvariga institution

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har ansvar för helheten i din utbildning och kallas för din programansvariga institution.
Den programansvariga institutionen ansvarar bland annat för:

  • programmets innehåll och upplägg (utbildningsplan)
  • din examen
  • samordna dina eventuella behov av stöd
  • studie- och karriärvägledning 

Som grundlärarstudent mot fritidshem kommer du även läsa kurser vid andra institutioner. Vilka kurser och institutioner det gäller står angivet i programmets studiegång.

Det är alltid institutionen som ger kursen som du vänder dig till om du har frågor eller synpunkter gällande den specifika kursen.

 

Hitta till oss

Vägbeskrivning och karta till Barn- och ungdomsvetenskapliga instiutionen

Karta över campus Frescati och alla lärarutbildningsinstitutioner

 

Alumnverksamhet för studenter på BUV

Se BUVs alumnansvariga, Gudrun Hellström och Annika Flick, berätta om vad en alumn är för något och vad alumnverksamheten på institutionen erbjuder för evenemang i höst.

 

Aktivera textning av filmen genom att tryck på play och gå sedan till pratbubblan i menyraden och välj "svenska".

Läs mer om BUVs Alumnverksamhet

 

Vad med och påverka - gå med i BUVs studentråd

BUVs studentråd

BUV:s studentråd är en del av Studentkåren och är till för alla studenter som studerar på institutionens kurser och program.

Studentrådet arbetar med studiebevakning men också studenträttigheter, jämlikhet, studiemiljö, arbetslivsanknytning i utbildningen och studiesociala aktivititer.

BUVs Studentråd presentation (PowerPoint)

Läs mer om BUVs studentråd och studentinflytande

Studentkåren vid Stockholms universitet (SUS)

 

Träffa andra lärarstudenter

Via Föreningen Lärarstudenterna får du möjligheten att träffa andra lärarstudenter, både inom ditt eget och andra andra lärarprogram.
Föreningen Lärarstudenterna arrangerar bland annat en Insparque för alla nya studenter. Som medlem får du även tillgång till spelkvällar, föreläsningar, pluggstuga, träningstillfällen och Tisdagspub på Café Bojan hela terminen.

Kort om Föreningen Lärarstudenterna & lärarinsparquen (Youtube)
Bli medlem i Föreningen Lärarstudenterna
Se programmet för Insparquen
Lärarstudenternas klubbmästeri

 

Universitetets välkomstaktiviteter

Stockholms universitet gemensamma Välkomstdag för alla nya studenter var den 28 augusti.

Nu kan du se Välkomstdagens seminarieprogram i efterhand på webben där andra välkomstaktiviteter finns samlade: su.se/valkomstaktiviteter.

 

Nyttig information för nya studenter på universitetet

Praktisk information inför din terminstart

IT för studenter

Studie- och språkverkstaden

Studera med funktionsnedsättning

Livet som student

Mediaverkstan - digitalt stöd för lärarstudenter

___________________________________________

Mer om Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form (BILD)

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa (IDRH)

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik (MUSI)