Evenemang

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Introduktionskurs för studenter med funktionsnedsättning, inklusive dyslexi, dag 3 av 3

Introduktionskurs för studenter med funktionsnedsättning, inklusive dyslexi, dag 3 av 3

EVENEMANG

Datum: 30 augusti 2018 10:00 - 30 augusti 2018 15:45
Plats: Ekosalen, Hus Beta i Studenthuset

Som ny student med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet är du välkommen till en introduktionskurs där bland annat följande presenteras: särskilt pedagogiskt stöd, talböcker, studiestrategier och studieteknik, akademiskt skrivande, tekniska studieverktyg och resursrum. Kursen ges mellan den 28 - 30 augusti i Ekosalen, Studenthuset, campus Frescati.

Kursen ger dig information om vilket generellt stöd som universitetet erbjuder och om vilka möjligheter det finns till särskilda anpassningar i studiesituationen.

Program för introduktionskurs för studenter med funktionsnedsättning 28-30 augusti

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Frescati Hagväg 16B, 20 & 24, Frescati, Stockholms univsersitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Mer information

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information: cbk@barnkultur.su.se

Expedition
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-163687

Hitta till CBK

LEDNING

Prefekt
Mats Börjesson
E-mail: prefekt@buv.su.se

Ställföreträdande prefekt
Anne-Li Lindgren

Biträdande prefekt
Ansvar för studentärenden
Margareta Aspán

Presentationer av alla medarbetare

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook