Kursen ger dig information om vilket generellt stöd som universitetet erbjuder och om vilka möjligheter det finns till särskilda anpassningar i studiesituationen.

Program för introduktionskurs för studenter med funktionsnedsättning 28-30 augusti