Program för Introduktionsdag för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

 

12:45 Mottagning av studenter samt närvarotagning

13.00 Studierektor och programansvarig Anna-Lena Ljusberg presenterar programmet och lärarna

13.35 Alumnansvarig Annika Flick berättar om alumnverksamheten vid institutionen

13.40 Kort föreläsning med professor Rickard Jonsson

14.00 Bensträckare

14.20 Studierektor för VFU Ulrika Munck Sundman

14.30 Studie- och karriärvägledning (Sebastian Andersson), Internationalisering (Malin Håkansson) och studieadministration (Norah Shagir och Emma Jansson)

14:50 Bensträckare och diskutera med din bänkgranne om vilken ämnesingång du läser!

15.00 Information från lärare i Idrott, Bild och Musik

15:45 Studentinflytande och studiesociala aktiviteter, BUV:s Studentråd och Lärarstudenternas klubbmästeri

16.00 Avslutning samt ”vi syns på måndag”.

 

Välkomna till Studentkårens pub på Café Bojan - Södra husen, A-huset efteråt!

 

Hitta rätt på Campusområdet - Stockholms universitet