Nadezda Lebedeva, PhD Högskolan Dalarna

Nadezda Lebedeva (PhD) i pedagogiskt arbete kommer till Utvecklingsvetenskapliga seminariet i samarbete med FUFF:s högre seminarium.
Nadezda Lebedeva, Högskolan Dalarna, will present her research project What keeps play alive?
A Dynamic systems approach to playing interaction of young newcomer children in Sweden. The project introduced educational researchers and practitioners to the Dynamic Systems approach, a novel perspective that was applied to newcomer children’s playing interactions to continue the reconceptualization of play in Early Childhood Education and Care (ECEC). The choice to look at newcomers’ play is not an empirically driven choice, but a theoretical one, though both theory and empirics coexist and inform each other in the project.

För mer information kontakta: Sofia Frankenberg

Om Förskoleseminariet, Högre Seminarium, FUFF
Ett öppet seminarium som riktar sig främst till lärare, forskare och forskarstuderande vid institutionen. Om du vill delta, kontakta ansvarig för förskoleseminariet.

Zoom-länk: 
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66248782661

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.