Lena Aronsson

Med utgångspunkt i sin avhandling När förskolan möter neurovetenskap: kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik (avhandlingen i DiVA), talar
Lena Aronsson, adjunkt och doktorand om varför och hur det hon i avhandlingen beskriver som neuropedagogik kan vara del av den vetenskapliga grund på vilken utbildningen i förskolan ska vila. 

Hon diskuterar varför den vetenskapliga grunden behöver omfatta multipla epistemologier och hur detta får implikationer inte bara för interdisciplinär forskning utan också för den pedagogisk-didaktiska förskoleforskningen.

NUNU - Nätverket för utvecklingsvetenskap och neurovetenskap i utbildning.