Sofia Frankenberg. Fotograf Niklas Björling

Sofia Frankenberg, universitetslektor

Metateorin om relationella utvecklingssystem; Kan detta nya paradigm erbjuda möjligheter till samverkan över akademins disciplinära gränser?

Studiet av utveckling och lärande är flervetenskapligt och utgörs av ett mångfacetterat fält som kan kategoriseras som utvecklingsvetenskap (Developmental Science). Metateorin om relationella utvecklingssystem(RDS) har nyligen föreslagits som ett nytt paradigm för utvecklingsvetenskapliga studier (Overton 2015, Lerner et al. 2015).

Med utgångspunkt i erfarenheter från både forskning och undervisning med fokus på förskolan, diskuterar Sofia J Frankenberg de möjligheter till  flervetenskaplig samverkan som det nya paradigmet erbjuder i strävan att utveckla den vetenskapliga grunden för förskola och skola.

NUNU - Nätverket för utvecklingsvetenskap och neurovetenskap i utbildning.