Susanna Areschoug lägger fram analyskapitel.

Avhandlingsprojekt

Unga och genus

Huvudhandledare: Lucas Gottzén

Handledare: Elias le Grand