Nina Lykke, professor emerita LiU. Foto Charlotte Perhammar/LiU.
Nina Lykke, professor emerita LiU. Foto Charlotte Perhammar/LiU.

Varmt välkomna

till högre seminarium i förskoledidaktik med Nina Lykke, Prof. Em, Dr. Phil, Tema Genus, Linköping University.

Temat för föreläsningen och diskussionen gäller postkonstruktionistiska metodologier: postkonstruktionism som ett begrepp som Nina Lykke konstruerat för att markera en kontinuitet med social konstruktion & feministisk poststrukturalism in mot och med nya och nygamla teorier och metodologier i det som ibland refereras till som posthumanism eller neomaterialism.

Feminist postconstructionist methodologies and the case of studies of death, dying and mourning

The lecture will discuss emergent feminist postconstructionist methodologies, which take into account the entanglement of discourse and matter, subject and object, focusing on the analytical implications of Karen Barad’s  notion of the discursive-material and agential realism. Examples will be taken from my current philosophical, cultural analytical and autophenomenographic research on queer widowhood, death, dying and mourning.