Titel: "Whore! Affect and sexualization in young social media users' interaction".

Doktorand Kim Ringmar Sywander

Medförfattare: Lucas Gottzén

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

 

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: Young teens' social interaction on a public social networking site: relational aggression, friendship, and sexualization

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

Handledare: Lucas Gottzén