Tanja Joelsson

"Fantasy and imagination as resources in the affective constitution of children’s everyday mobility".
Tanja Joelsson, forskare. Disputerade i genusvetenskap 2013 (kritiska studier av män och maskuliniteter). Undervisar i genusvetenskap, forskar och undervisat inom bland annat barn- och ungdomsvetenskap.