Didaktik, omsorg och pedagogik i fritidshem – en begreppsdiskussion

Inbjudan till

Fritidshemspedagogiskt seminarium – Digital konferens
11 februari 13.00-16.30, 2021, SU.

För att stärka det fritidshemspedagogiska forskningsområdet hälsar vi varmt välkomna till en digital konferens kring fritidshemspedagogiska begrepp. Vid konferensen presenteras och definieras centrala begrepp inom fritidshemspedagogik. Varje bidrag tilldelas tio minuters presentation och fem minuters diskussion. 

Digital konferens abstrakt, schema (112 Kb)

------------------------------------------------------------------

I seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik ligger fokus på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv. 

Seminariet är ett öppet seminarium som riktar sig till alla som är intresserade av fritidshemspedagogisk forskning, främst forskare, doktorander och lärare inom akademin.

Kontakt: Anna Klerfelt

Seminariet sker även via Zoom, länk meddelas senare.

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.