Jenny Wilder, Docent i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Jenny Wilder, Docent i specialpedagogik.

I barns övergångar finns aspekter av kontinuitet, förändring, samverkan och lärande som bygger upp barns lärandevägar. För barn innebär övergången från förskola till skola att lämna en känd miljö, kända personer och kända rutiner. Den erfarenhet och kunskap som barns förskollärare har kring deras behov behöver tas tillvara i övergången från förskola till skola. Hur ser detta ut för barn som har intellektuell funktionsnedsättning? Hur kan övergången från förskola till skola underlättas för dessa barn?

Jenny Wilder, Docent i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.