Young_male-student-taking-notes-in-classroom. Photo_dotshock.jpg

Program

09.30-10.15, rum 220
Minne och Lärande: Effekter och erfarenheter av projekt som integrerar neurovetenskap, kognition och utbildningsvetenskap
Bert Jonsson, Professor beteendevetenskapliga mätningar, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet.

10.30-12.00, rum 220
Matematik och Hjärnavbildning: En tvärvetenskaplig ansats i ett tvärvetenskapligt seminarie
Linnea Karlsson Wirebring, universitetslektor, Institutionen för psykologi och Mathias Norqvist, universitetslektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå Universitet.

12.00-13.00 Lunch


13.00-14.00, Aulan 110
Högre seminarie: "Testeffekten" - vad är det och vad har det med lärande att göra?

Carola Wiklund-Hörnqvist, universitetslektor, Institutionen för psykologi, Umeå Universitet.

14.30-16.00, rum 220
Testbaserat lärande och hjärnavbildning: En tvärvetenskaplig ansats i ett tvärvetenskapligt seminarie

Carola Wiklund-Hörnqvist, universitetslektor, Institutionen för psykologi, Umeå Universitet och professor Bert Jonsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet.

För mer information kontakta:
Hillevi Lenz Taguchi, e-post: hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se

Hitta hit

Vägbeskrivning

T-banestation: Universitetet.
Roslagsbanan: Universitetet.
Buss: 50, 52, 540, 608, 624C, 628C, 639, 670, 676 och 680.
Bil: östra sidan om Roslagsvägen norr om Roslagstull.