Håkan Forsberg, utbildningssociolog vid Uppsala universitet talar om, i en Bourdieuinspirerad analys: 

”Ojämlikhet i förskolan. Kvantitativa analyser av rekryterings- och segregationsmönster i svensk förskola”.

För mer information kontakta: Anne-Li Lindgren.

Förskoleseminariet, Högre Seminarium, FUFF  är ett öppet seminarium som riktar sig främst till lärare, forskare och forskarstuderande vid institutionen. Om du vill delta, kontakta ansvarig för förskoleseminariet.