Håkan Forsberg, Uppsala universitet

Håkan Forsberg, utbildningssociolog vid Uppsala universitet talar om, i en Bourdieuinspirerad analys: 

”Ojämlikhet i förskolan. Kvantitativa analyser av rekryterings- och segregationsmönster i svensk förskola”.

För mer information kontakta: Anne-Li Lindgren.

Förskoleseminariet, Högre Seminarium, FUFF  är ett öppet seminarium som riktar sig främst till lärare, forskare och forskarstuderande vid institutionen. Om du vill delta, kontakta ansvarig för förskoleseminariet.

Seminariet sker via Zoom:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68764075053

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.