Maria Pröckl presenterar sin avhandling:
" Tyngd, sväng och empatisk timing - förskollärares kroppsliga kunskaper" (2020), Södertörns högskola.

För mer information kontaktaAnne-Li Lindgren.

Förskoleseminariet, Högre Seminarium, FUFF är ett öppet seminarium som riktar sig främst till lärare, forskare och forskarstuderande vid institutionen. Om du vill delta, kontakta ansvarig för förskoleseminariet.

Seminariet sker online via Zoom, https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68280970425

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.