Maria Pröckl presenterar sin avhandling:  

"Tyngd, sväng och empatisk timing - förskollärares kroppsliga kunskaper" (2020).  Södertörns högskola.

För mer information kontakta: Anne-Li Lindgren.

Förskoleseminariet, Högre Seminarium, FUFF  är ett öppet seminarium som riktar sig främst till lärare, forskare och forskarstuderande vid institutionen. Om du vill delta, kontakta ansvarig för förskoleseminariet.