Anna Petronella Foultier, filosof SU
Anna Petronella Foultier, filosof SU

Anna Petronella Foultier, SU

Om fenomenologi utifrån Merleau-Ponty och förkroppsligandets filosofi.

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68373934320