Ann Åberg

Ann Åberg promoveras och får sin lagerkrans och doktorsring hösten 2021.

Den 5 februari firar vi Ann Åbergs hedersdoktorat vid institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, där hon föreläst varje termin de senaste 15 åren för förskollärarstuderande och samarbetat med lärare och forskare.

Tid & plats:
Fredag 5 februari, kl. 13-17, Online via Zoom:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69844965868

Ungefärliga hålltider för dagen:
13:00-13.10  Konferencier Maria Herngren hälsar välkommen och inleder
13:10-13:35  Ann Åberg talar
13:35-14:40  Tal av Gunilla Dahlberg, Ann-Merete Otterstad, Greger Rösnes och Harold Göthson
14:42-14:50  MH presenterar ett kort filmklipp
14:50-15:10  Filmklipp ca 10 min och paus till 15:10
15:10-16:30  Tal av Anna Palmer, Ingela Elfström, Nina Odegard, Lena Aronsson, Karin Alnervik och Hillevi Lenz Taguchi
16:30-16:35  Maria Herngren, Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi samtalar.
16:35-17:00  Frågestund och samtal med Ann kring ett urval av de frågor som skrivits i chatten och avslutningsfanfar.

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.