ylva_novosel_fotograf_niklas_björling

Ylva Novosel

Forskningsprojekt: 

Transspråkandets triptyk – mot en inkluderande syn på flerspråkighet i förskolan

Ämne: Förskoledidaktik

Huvudhandledare: Hillevi Lenz Taguchi 

Handledare: Arniika Kuusisto