maria_olsson_fotograf_niklas_björling_
Maria Olsson. Fotograf: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Maria Olsson
Prel titel: Seende i tre tidsaspekter. Förskolebarn filmer det osynliga