Högre seminarium, (FUFF) 

Wiji Bohme Shomarys avhandlingsprojekt om nyanlända familjers möte med svensk förskola. 

Forskningsprojekt: Nyanlända familjers möte med svensk förskola

Läsare/bedömmare: Kari Trost