John Kaneko
John Kaneko. Fotograf: Niklas Björling, Stockholms universitet.

John Kaneko


Avhandlingsprojekt:

Barns nyfikenhet och inre motivation till utforskande och dess relation till självreglering och psykisk hälsa.

Inom forskningsprojekt "Hjärnvägar i förskolan", Förstärkning av förskolebarns uppmärksamhets, språk och kommunikationsförmågor: En interdisciplinär studie av socio-emotionellt lärande och datoriserad uppmärksamhetsträning

Ämne: Förskoledidaktik, inriktning barns neurokognitiva utveckling.

Handledare: Hillevi Lenz Taguchi