Lena Aronsson. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Lena Aronsson. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Doktorand

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: Neurodidaktiska literacypraktiker i förskolan

Ämne: Förskoledidaktik, inriktning förskolan och utbildningsneurologi.