Katarina-Eriksson-Barajas-2019-LiU
Professor Katarina Eriksson Barajas, 2019, Linköpings Universitet

Workshopen leds av
Katarina Eriksson Barajas, professor i pedagogik och didaktik, Linköpings universitet.

Katarina Eriksson Barajas är bland annat medförfattare till:

Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur

Anmälan om deltagande görs via mejl till: anna.westberg-brostrom@buv.su.se