Karin Lager
Karin Lager

Karin Lager, postdoc vid Högskolan Väst, presenterar och diskuterar delar ur sitt senaste forskningprojekt. 

I seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik ligger fokus på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv.