Christina Grewell, Mittuniveristetet
Christina Grewell

Christina Grewell, doktorand  vid Mittuniversitetet, inom området fritidshem med fokus på fysisk lärmiljö, lärande och fritidshemsdidaktik, presenterar delar ur sitt avhandlingsprojekt.

I Seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik ligger fokus på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv. 

Vänd er till Anna Klerfelt om ni vill ta del av Christina Grewells underlag.