Alexander Aray, forskare vid University of Venice, presenterar utifrån sin avhandling om ungdomar och graffitimålare i Costa Rica och Brasilien.

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65652425003

Seminariet för kritiska ungdomsstudier (KUS) - Ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv. KUS har ofta externa gäster men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.

För mer information kontakta: Linnéa Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se