delningsbar_bild_ MVP2_MINDRE.png
Kampanj för MVP. www.män.se.

Seminariet presenterar pågående forskning om MVP baserat på de två stora utvärderingar av programmet som genomförts.

Seminariet är öppet för forskare, universitetslärare och doktorander. Det bjuds på enklare lunch i samband med seminariet.

Anmälan till lucas.gottzen@buv.su.se senaste den 9 oktober.

Program

10:00-10:15  Introduktion av MVP och projektet
  Lucas Gottzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockhoms universitet
10:15-11:15  "Mentors in Violence Prevention (MVP): An evaluation of the implementation of a structured prevention program in a Swedish school context"
   Daniel Lindberg & Joakim Billevik, Mälardalens högskola
11:15-12:15 "When is violence talkable? Negotiations of violence among young people in Sweden, after having received training in Mentors in Violence Prevention"
  Linnea Bruno & Tanja Joelsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockhoms universitet
12:15-13:00 Lunch
13:00-14:00 "Dick picks, flashers and old geezers in trucks: Othering the violent man in a violence preventionprogram for youth"
  Anna Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockhoms universitet

 

För mer information om projektet: Utvärdering av Mentors in Violence Prevention