Christel Avendal, Lunds universitet.
Christel Avendal, Lunds universitet.

Christel Avendal, doktorand i socialt arbete, Lunds universitet, lägger fram ett kapitel från sitt pågående avhandlingsprojekt "Ung i byn", som bygger på etnografi med ungdomar på svensk landsbygd.

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65652425003

 

Seminariet för kritiska ungdomsstudier (KUS) - Ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv. KUS har ofta externa gäster men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.

För mer information kontakta: Linnéa Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se