Bok: Genus -BeGreppbart

Lucas Gottzén från BUV och Mia Eriksson, genusvetenskap, Lunds universitet, har boksläppseminarium för Genus, utgiven av Liber i serien BeGreppbart.

 

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65652425003

 

Seminariet för kritiska ungdomsstudier (KUS) - Ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv. KUS har ofta externa gäster men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.

För mer information kontakta: Linnéa Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se