Kalle Berggren

Kalle Berggren lägger fram artikelutkastet "Killens arkeologi: Hur unga män artikulerats inom genusforskningen".

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS)
Ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv. KUS har ofta externa gäster, men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.

För mer information kontakta: Linnéa Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

Seminariet sker via Zoom, Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65652425003

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.