I Seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik ligger fokus på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv. 

 

Anna Klefelt
Anna Klefelt

Metoden ’Samtalspromenader’ kan användas för att studera människors villkor i olika kulturella praktiker. Metoden har utvecklats genom inspiration från Pia Haudrup Christensens banbrytande ’Walk-and-Talk’-intervjuer och grundas i ett dialogiskt perspektiv på kommunikation utifrån Per Linnells tolkningar.

Anna Klerfelt presenterar och diskuterar metoden utifrån utgångspunkten att pedagogisk forskning är, eller borde vara, handlingsinriktad och förändringsfokuserad. 

Anna Klerfelt håller i seminariumet.