Erik Hannerz

Erik Hannerz är biträdande lektor vid Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet. Hans forskningsintressen rör kultursociologi, särskilt subkulturer, urbansociologi och etnografi.