Högre seminarium, Barn- och ungdomsvetenskap

Boksläpp; ny antologi om barn och unga i utsatta livssituationer.

På seminariet deltar Margareta Hydén, gästprofessor på kriminologiska institutionen på SU, för att kommentera och samtala om boken. Flera av författarna kommer också att medverka och kort presentera sina bidrag.

Författare: Linnéa Bruno, Zulmir Becevic (Red)

Övriga medverkande författare i antologin: Veronika Burcar Alm, Ninni Carlsson, Mehrdad Darvishpour, Kristina Engwall, Ulrika Hallberg, Marcus Herz, Lill Hultman, Philip Lalander, Claes Levin, Elisabet Näsman, Karin Pernebo, David Pålsson, Johanna Schiratzki, Johanna Sköld, Veronica Svärd och Stefan Wiklund.

Bokomslag för boken: barn-unga-i-utsatta-livssituationer---perspektiv-fran-forskning-och-praktik 

Läs mer om: "Barn & unga i utsatta livssituationer - perspektiv från forskning och praktik" och dess innehåll.

En tvärvetenskapliga antologi där kopplingar och dynamiker mellan barndom och utsatthet skärskådas av några av Sveriges främsta forskare.

Linnéa Bruno är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67908319419