Härmed bjuder Seminarium för fritidshem in till ett halvdagsseminarium där utbildningsförvaltningen i Oslo och forskare från Stavanger berättar om den fritidshemsform som de arbetar med; Aktivitetsskola.

Mer information kommer inom kort.

Kontaktperson: Anna-Lena Ljusberg