Eva Kane, Barn- och ungdomsvetenskapliga instutitonen

Eva Kane presenterar ett artikelutkast under arbetstiteln; "Det ännu-icke-sedda bryter fram i talet om fritidshemmets praktik: Aktionsforskning för verksamhets- och kunskapsutveckling".

I seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik ligger fokus på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv. 

Seminariet är ett öppet seminarium som riktar sig till alla som är intresserade av fritidshemspedagogisk forskning, främst forskare, doktorander och lärare inom akademin.

Anmäl deltagande till Anna Klerfelt så får du länk till Zoom samt underlag.