Linnea Holmberg

Linnea Holmberg kommer att diskutera en pågående text som handlar om "Att bli fritidshemslärare".

I seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik ligger fokus på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv. 

Seminariet är ett öppet seminarium som riktar sig till alla som är intresserade av fritidshemspedagogisk forskning, främst forskare, doktorander och lärare inom akademin.

Anmäl deltagande till Anna Klerfelt så får du länk till Zoom samt underlag.