Pedagogical Content Knowledge

Anneli Hippinen Ahlgren
Anneli Hippinen Ahlgren

I seminariet granskas texten kring det teoretiska ramverket Pedagogical Content Knowledge i Anneli Hippinen Ahlgrens avhandlingsarbete. Avhandlingens fokus är undervisning på fritidshem.

Anmäl dig till Anna Klerfelt om du vill ha underlag inför seminariet och inbjudan via Zoom.

I seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik ligger fokus på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv. 

Seminariet är ett öppet seminarium som riktar sig till alla som är intresserade av fritidshemspedagogisk forskning, främst forskare, doktorander och lärare inom akademin.