Magnus Kilger, BUV, Stockholms universitet

Under detta seminarium kommer Magnus Kilger presentera empiriskt material från TV-programmet Biggest loser. Seminariet ligger till grund för ett forskningsarbete med arbetsnamnet, Fat! Psychologizing obesity.

Övervikt och fetma beskrivs ofta som ett av västvärldens allra största problem, en epidemi eller en farsot och som enligt WHO orsakar för tidig död i större utsträckning än svält i världen idag (WHO, 2020). Samtidigt har många studier visat hur slankhetsideal och en medikalisering av övervikt producerat en tilltagande stigmatisering av övervikt och överviktiga personer, vilket i sin tur lett till motstånd genom olika typer av kroppsaktivism och kroppspositivistiska nätforum. En allt mer central förklaringsmodell av orsakerna till övervikt har kommit att bli ”inre” problem som manifesterar sig t.ex. i tröstätande.

I denna studie är Magnus Kilger intresserad av hur psykologiseringen av övervikt retoriskt går till och vilka berättelser som blir legitima förklaringar.

Ni som önskar få inbjudan kan kontakta Magnus Kilger

Diskursseminarium
Ett öppet seminarium som riktar sig främst till forskarstuderande och forskare, vid och utanför Stockholms universitet. Om du vill delta kontakta ansvarig för diskursseminariet.

Seminariet sker via Zoom.

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.