Diskursseminariet - Humor på allvar

Anna Franzén och Rickard Jonsson.

Deltagande anmäls till Anna Franzén, e-post: anna.franzen@buv.su.se

Höstens öppna forskningsseminarium kommer att ske både på plats i sal och via zoom. Seminariet riktar sig till forskare.