BUV:s diskursseminarium den 23/3 kopplar an till Eleonor Bredlöv Eknors postdok-projekt där fokus ligger på emotionella aspekter av förskollärarstudenters lärandeprocesser som de iscensätts under deras VFU.

För mer information och länk till seminariet se sep. mejl eller kontakta Eleonor Bredlöv Eknor.

Diskursseminarium
Ett öppet seminarium som riktar sig främst till forskarstuderande och forskare, vid och utanför Stockholms universitet. Om du vill delta kontakta ansvarig för diskursseminariet.

Seminariet sker via Zoom, länk meddelas senare.

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.