På, om, med, för, av? Etik och barns deltagande i forskning

Linnea Bodén
Linnea Bodén

Linnea Bodén

 

BUTS är ett öppet seminarium som riktar sig främst mot forskare, lärare och doktorander vid institutionen, men seminariet är även öppet för andra forskare och doktorander.

Om du vill delta, kontakta ansvarig för seminariet, 
Lucas Gottzén, e-post: lucas.gottzen@buv.su.se

Varmt välkomna till höstens Barn- och ungdomsteoretiska seminarium, som alla kommer att genomföras online, via denna länk:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64799782438

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.