Ove_Sernhede

Ove Sernhede, seniorprofessor i barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet gästar Barn- och ungdomsteoretiska seminariet (BUTS).

Rubrik:

Ortenrörelsen och folkbildning som en andra chans

Abstract:

I dag höjer förortsvärlden sina röster och ställer krav på fördelningspolitik och på att bli betraktade som fullvärdiga medborgare. På ett motsvarande sätt som i början av det förra seklet sker det idag parallellt med de politiska kraven en organisering runt sökandet efter den kunskap och bildning som kan stärka självkänslan. Om samhället förmår möta detta sökande kan utbildningsinsatser med utgångspunkt också i förortens behov ge förlorarna i det etablerade skolsystemet en ny möjlighet.

Ove Sernhede är senior professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har sedan 1980-talet varit inbegripen i forskning om ungas identitetsarbete och kulturer. Han är aktuell med När betongen rätar sin rygg. Ortenrörelsen och folkbildningens renässans (Daidalos 2019).

Wirten. Boken om Ortenrörelsen (87 Kb)

sernhede_cover (3690 Kb)