Kritiska barndom- och ungdomsstudier: vad är det?

David Cardell

David Cardell
 

BUTS är ett öppet seminarium som riktar sig främst mot forskare, lärare och doktorander vid institutionen, men seminariet är även öppet för andra forskare och doktorander.

Om du vill delta, kontakta ansvarig för seminariet, Lucas Gottzén, e-post: lucas.gottzen@buv.su.se

BUTS - Barnkonventionens implementering i Sverige: Utmaningar och perspektiv