Anneli Hippinen Ahlgren, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Anneli Hippinen Ahlgren, 90% seminarium, lic

Preliminär titel:

Lärare i fritidshems handlingar i interaktion med barn ur ett undervisningsperspektiv.

Huvudhandledare: Anna Klerfelt

Handledare: Anna-Lena Ljusberg

Intern läsare: Linnéa Holmberg

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap